Banbeskrivning

Banbeskrivning för Dalsland Swimrun 2017

Löpning 1: Starten går från herrgården i Håverud till tredje slussen av de fyra som finns i Håverud. Total löpsträcka: 250 m.

Simning 1: Vid tredje slussen börjar första simsträckan som går genom stålrännan i akvedukten fram till fjärde slussen. Total simsträcka 150 m.

Löpning 2: Etappen startar med en kraftig stigning via trätrappor upp på Buterudsleden. Löpningen går längs med bergskammen på Buterudsfjället och vi utlovar en fantastisk utsikt. Ni följer Buterudsleden hela vägen ned till sjön Åklången. Total löpsträcka: 3900 m.

Simning 2: Simningen börjar på östra sidan av sjön Åklången över i till skjertinen på västra sidan av inloppet till Buterudsslussen. Ni kommer upp på land vid slussen. Total simsträcka 300 m.

Löpning 3: Från slussen i Buterud går löpningen genom skogen på den västra sidan av sjön Råvarpen. Denna löpning består mestadels av skogsväg och mot slutet övergår löpningen i lättare terräng.  Strax efter slussen är det möjligt att fylla på energin med sportdryck och vatten. Total löpsträcka: 4000 m.

Simning 3: Nu kommer en kortare simsträcka som tar er ut till Bockön på sjön Råvarpen. Total simsträcka 50 m.

Löpning 4: Löpningen tar er rakt över Bockön för att återigen hoppa i Råvarpen. Total löpning: 300 m.

Simning 4: Simningen går från Bocköns norra sida över Råvarpen till fastlandet på östra sidan av sjön. Här kan det vara lite vågor vid blåsigt väder. Total simstäcka: 450 m.

Löpning 5: Nu går löpningen förbi de välkända hällristningarna i Tisselskog. Här är det en bra publikplats. Efter ca 1 km är det en kortare vadningssträcka på ca 100 m och därefter kommer depå vid Högsbygårdens Fritidscenter. Från depån följer ni först en grusväg för att sedan springa in på vandringsleden ”Vita leden”. Total löpsträcka: 3600 m.

Simning 5: Från Vita leden går löpningen över i simning och från en vik i Råvarpens östra del till Sundet. Total simsträcka: 500 m.

Löpning 6: Från Sundet går löpningen återigen via Vita leden. I början är det lite svårare terräng, men denna övergår snart till en vacker skogsväg för att slutligen mynna ut i det trevliga samhället Dals Långed. Löpningen avslutas vid gästhamnen. Total löpsträcka 4 100 m.

Simning 6: Simningen går nu över Långedshöljen till den nedre slussen i Dals Långed. Total simsträcka 480 m.

Löpning 7: Nu väntar en lite lättare löpning utan några större höjdskillnader och den går från den södra slussen av Långeds fyra slussar genom Dals Långed till Långbron. Total löplängd: 2 600 m.

Simning 7: Simningen går nu från udden vid Långbron över kanalen till långbrons sluss. Här är det en del sidoström. Total simsträcka: 140 m.

Löpning 8: Från slussen i Långbron går löpningen till norra delen av slussen där det är dags att hoppa i igen. Total löpsträcka 100 m.

Simning 8a: Nu går simningen under bilvägen och ni går upp igen strax efter bilbron, innan tågbron. Total simsträcka: 50 m.

Löpning 9a: Från tågbron går löpningen ut till Sandudden förbi Långeds Mekaniska. Total löpsträcka 430 m.

Simning 8b: Från Sandudden kommer ni simma rakt över viken till Baldersnäsvägen. Detta är en av de längre simningarna. Total simsträcka: 440 m.

Löpning 9b: Nu kommer det en längre löpsträcka som tar er ut till Baldersnäs och till ”världens ände”. Det är en otroligt vacker löpning genom herrgårdsparken. Här är det också depå och publikplats. Detta är en banans längsta löpning. Total löpsträcka: 4 350 m.

Simning 9: Efter banans längsta löpning kommer nu banans längsta simning. Från Baldersnäs går simningen rakt norrut till Ösans naturreservat. Detta är även den mest exponerade simningen på banan och vid sydvästlig vind kan det gå en del sjö. Total simsträcka: 530 m.

Löpning 10:  Från Ösans naturreservat går löpningen längs med ”Guldusten” innan det är dags att hoppa i Laxsjön igen. Det är löpningen både på vandringsled och längs med några villagator. Total löpsträcka: 1 300 m.

Simning 10: Simningen sker i lugnt vatten över till ”Mässen” från Guldkusten.  

Löpning 11: Nu väntar en vacker löpning förbi Billingsfors bruks herrgård. Den fina parken med det stora pappersbruket i bakgrunden skapar kontraster i sceneriet. Löpningen går norrut hela vägen till Billingsfors slussar. Vid slussarna är det depå. Total löpsträcka 750 m.

Simning 11: Nu väntar banans kortaste simsträcka. För att undvika bilvägen simmar ni nu under vägbron i kanalen. Total simsträcka: 100 m.

Löpning 12. Nu väntar en mycket vacker löpning längs med kanalens västra strand över Höljerudsforsarna och förbi spektakulära 19.e slussen upp till 20.e slussen vid Bengtsbrohöljen. På denna sträcka är det också depå för att fylla på krafter inför sista biten av tävlingen. Total löpsträcka: 2 400 m.

Simning 12: Det är simning från Bengtsbrohöljens östra strand till badplatsen på västra sidan. Total simsträcka: 250 m.

Löpning 13: Nu väntar en enastående avslutning på Dalsland Swimrun. Från badplatsen vid 20.e sluss går löpningen via ”Gamla järnvägen”. Det är en vacker grusväg längs med Bengtsbrohöljen hela vägen till Bengtsfors. Total löpsträcka: 2 550 m.

Simning 13: På sista simningen korsas Bengtsbrohöljen ännu en gång till Ekaparken i Bengtsfors. Här går du i MÅL. Total simsträcka: 280 m. 

 

Löpning: 30 670 m.
Simning: 3 990 m.

Total banlängd: 34 580 m.